ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Webmaster

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 49
16
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 รั บสมัครวันอาทิตย์ที่27 พฤษภาคมเ พียงวันเดียว เฟ้นหาสาวงามที่ พร้อมทั้งความสวย-โดดเด่น เป็นต้ นแบบผู้หญิงรุ่นใหม่ เป็นตัวแทน ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018

ช่อง 33 HD ถ่ายทอดรอบตัดสินจากพารากอนฮ อลล์ 30มิถุนายน

 

27 เมษายน 2561 อาคารมาลีนนท์  2 ช่อง 3 :- คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์  ประธานอำนวยการกองป ระกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ จั ดแถลงข่าวการจัดประกวด “มิสยูนิ เวิร์สไทยแลนด์ 2018” ครั้งที่  1 เพื่อคัดเลือกสาวงามไปประกวด  มิสยูนิเวิร์สประจำปี 2018  โดยได้กล่าวถึงรายละเอียด การรับสมัครสาวงามร่วมประกวดฯใน ปีนี้ว่า

 

​ปีนี้กองประกวดฯจะเฟ้ นหาสาวงามที่มีทั้งความสวย มีบุคลิกโดดเด่น มีทัศนคติ ในการมองโลกและการดำเนิน ชีวิตที่ดี ตามแนวคิดหลักของการประกวดมิสยู นิเวิร์ส คือ Confidently Beautiful ทั้งยังเป็นสาวงามที่ พร้อมจะสื่อถึง พลังของผู้หญิง Empowered Women สามารถเป็นต้นแบบและแรงบั นดาลให้ผู้หญิงยุคใหม่ที่นับวั นจะมีบทบาท มากขึ้นในสังคมโลก

 

​ผู้สมัครต้องมีอายุ ตั้งแต่ 18  ถึง 27 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เฉพาะผู้ที่มีคุ ณสมบัติเหมาะสม และรับสมัครเพี ยงวันเดียว ในวันอาทิตย์ที่ 27พ ฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ในกรณีที่ผู้สมั ครอายุ ต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเพื่ อให้ความ ยินยอม

กองประกวดฯ แนะนำให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมั ครที่ www.missuniversethailnd. com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และแสดงตนยื่นใบสมัคร พร้ อมเอกสารที่ระบุในวันรับสมัคร

 

ประธานอำนวยการกองประกวดฯ ยั งกล่าวด้วยว่า การรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ 27  พฤษาภคมนั้น นอกจาก ผู้สมัครจะต้องเตรี ยมเอกสารตามระบุให้พร้อมแล้ว ยั งควรเตรียมตัวสำหรับ Presentati onTest ซึ่งเกณฑ์การ คัดเลื อกจะพิจารณา การเดิน ท่วงท่า บุ คลิกภาพ การพูดนำเสนอตนเอง และการแต่ งกายที่สะท้อนบุคลิกภาพ ของแต่ ละคน คณะกรรมการคัดเลือกในวันรั บสมัครประกอบด้วยนางงามครอบครัว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีก่อนๆ  และนางสาวไทยที่ล้วนเคยสร้างชื่ อเสียงให้ประเทศไทยหลายท่าน มาร่ วมเป็นผู้คัดเลือกผู้สมั ครรอบแรก เพื่อเข้าสู่รอบ Attit ude Interview โดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุ นายน 2561

ผู้เข้ารอบ 40 คนจะเดินทางด้ วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เพื่ อเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวั ดกระบี่ ในวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2561 เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่ วมกัน ศึกษาวัฒนธรรม และสัมผัสแหล่งท่ องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจั งหวัดกระบี่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของVTR ประชาสัมพันธ์จังหวัด

 

ก่อนเดินทางไปจังหวัดกระบี่ กองประกวดฯ ได้จัดกิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติ การ (work shop) เพื่อสร้างความ พร้อมด้านต่ างๆให้ผู้เข้าประกวดและเปิ ดโอกาส ให้ผู้เข้าประกวดฯทัศนศึกษา สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

​การประกวดรอบชุดว่ายน้ำจะมีในวั นศุกร์ที่ 15มิถุนายน เวลา 19. 00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยเปิดให้สื่ อมวลชนและผู้สนใจเข้าชม สามารถ  ติดตามรายละเอียดได้ที่www. missuniversethailnd.com และ Of ficial Facebook ของกองประกวดฯต่ อไป

 

 

 

 

 

การประกวดรอบ Preliminary จัดในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น.  ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ เพื่อให้คณะกรรมการ ตัดสินเก็บคะแนนในชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี  โดยเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าชม ตามมาตรฐานการประกวด มิสยูนิเวิร์ส

ส่วนการประกวดฯรอบตัดสินจะจัดขึ้ นใน วันเสาร์ที่  30 มิถุนายน  2561  ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1 และ 2 โดยสถานีวิทยุโทร ทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะถ่ายทอด ผ่านช่อง 3 HD ช่อง 33 ตั้งแต่เวลา 22.45 น.หลั งจบละครภาคค่ำ เป็นเวลา 2 ชั่ วโมงครึ่ง และแพร่ภาพการประกวดฯ  รอบตัดสินอีกครั้ง ในวันอาทิ ตย์ที่1 กรกฎาคม 2561 ทางช่อง 3  SD ช่อง 28 เวลา 20.30 – 23.00 น.

ผู้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ สไทยแลนด์ 2018 จะได้รับเงินสด  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) พร้อมมงกุฎ เพชรและชุดเครื่ องประดับจาก Beauty Gemsสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ ร ถยนต์ฮอนด้า ซีวิก แฮชท์แบ๊ก ประจำตำแหน่ง และรางวั ล อื่นๆมูลค่ารวม 5 ล้านบาท และ เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสยู นิเวิร์ส 2018  ในปีนี้ได้ กำหนดให้มีตำแหน่ง รองชนะเลิศ 4  ตำแหน่งและตำแหน่งรางวัลพิ เศษต่างๆ

ทั้งนี้ กองประกวดฯ ยังจัดให้มี พิธีลงนามการเป็นจังหวัดเจ้าภาพ ในการเก็บตัวทำกิจกรรมของจังหวั ดกระบี่โดย คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์  ประธานอำนวยการกองประกวดมิสยูนิ เวิร์สไทยแลนด์ และ คุณอภินันท์  เผือกผ่อง รอง ผู้ว่า- ราชการจังหวัดกระบี่โดย มี คุณสมรักษ์  ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้จั ดการและรักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทั ศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3   คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จั ดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  คุณฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ โฆษณาต่างประเทศ การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย และ หม่อมหลวง ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ให้เกียรติร่ วมแถลงข่าวและเป็นสักขี พยานในการลงนาม

​บรรยากาศงานแถลงข่าวจัดการประก วดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018  (ครั้งที่ 1) เต็มไปด้วยความคึกคัก องค์กรพั นธมิตรและผู้สนับสนุนการประกวดฯ ต่างมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้ อมเพรียง พร้อมสาวงามครอบครัว มิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์   นำโดย มารีญา พูลเลิศลาภ  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 สุ ภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ (โบว์) รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 แ ละรองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์ สไทยแลนด์ 2017 อีก 3 คนคือ ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) สุรพฤนท์ อาจคงหาญ (ปุ๊ ก) รัตน์ชนก เนาวะเศษ (เฟรม) รวมทั้ง ฟาริดา วัลเล่อร์ (ริด้า) มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์  2012 ซึ่งวันนี้ได้มาเป็นพิธี กรร่วมกับปวีณสุดา ดรูอิ้น อีกด้วย

 

17
ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2018 (THAI SUPERMODEL CONTEST 2018)  และสมาร์ทบอย 2018 (SMART BOY 2018) รอบตัดสินในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561ไทยซูเปอร์โมเดล 2018 ได้แก่หมายเลข 6 ชื่อ นางสาวเกษรา วัฒนสังข์(เฟิร์น) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ใบหม่อน-กิตติยา จิตรภักดี ไทยซูเปอร์โมเดล 2016  เป็นผู้ส่งมอบตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2018 ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท, รถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต รุ่น 2WD GLS-LTD, กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์, กิฟเซต จาก ยาสีฟัน สปาร์คเคิ่ล เนเชอรัล เฟรช แอนด์ กัม แคร์, กิฟเซต จาก เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่, บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, เครื่องประดับ SYMPHONY, นาฬิกา ANNE KLEIN, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC, กิฟเซต จาก CHALACHOL  BANGKOK และ รองเท้า บีเอสซี

     ส่วนตำแหน่ง สมาร์ทบอย 2018 ได้แก่ หมายเลข 8  ชื่อ นายจักรภัทร อังศุธนมาลี(ตรัย) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท, กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์, กิฟเซตจากเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่, บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, เครื่องประดับ SYMPHONY, นาฬิกา Nixon, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC, กิฟเซตจาก CHALACHOL BANGKOK และรองเท้า บีเอสซี

     นอกจากนี้ยังมีรางวัลต่างๆที่มอบให้ผู้ประกวดตลอดการแข่งขัน อาทิ ตำแหน่ง DIGITAL’S CHOICE 2018 ได้แก่หมายเลข 13  นางสาวกมลชนก ฉ่ำแสง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท  และของรางวัลจากผู้สนับสนุน ตำแหน่ง PHOTOGENIC MODEL ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนับสนุน และตำแหน่งพิเศษ สาวมั่นใจ ใส่ใจสุขภาพ  โดยเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และกิฟเซตจากเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ดอกบัวคู่ ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ หมายเลข 6  นางสาวเกษรา วัฒนสังข์ ตำแหน่งพิเศษ ผิวสวยใส สุขภาพดี โดยบีโอเร ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวญาณิศา คำเนียม ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และกิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์


ขอบคุณภาพสวยจากคุณโอ๊ต ณัฏฐ์ภณ ยิ่งเจริญกิจขจร

18
งานประกวด ธิดาเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจน์ 2561 (ครั้งที่6)
ประเภทสอง
ชนะเลิศ ญาดาวดี นุชประมูล
รองอันดับ1 วรรณรท ปิ่นมณี
รองอันดับ2   ยลดา ศิริโสภา
รองอันดับ3  วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล
รองอันดับ4  โยสิตา ชาณิไกล
รองอันดับ5   ศรัณธิดา ดาราประดับ
รองอันดับ6  กัญญาพัชร อุ่มแสง

ณ บริเวณงานสมโภชน์ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ค่ำคืน 24 เมษายน 2561


 ::)


 ::)


19
งาน ประกวด ธิดาไทย-รามัญ และ หนุ่มไทย-รามัญ  ๒๕๖๑
ณ วัดกลางสวน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
พฤหัสบดี ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๑                                     
ชนะเลิศหนุ่มไทยรามัญ นายศราวุฒิ แม้นอนุศิษย์ (เบอร์ 8)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวรวุฒิ เคนสุวรรณ์ (เบอร์ 15)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภสิทฐ์ วราศิลป์ (เบอร์ 10)
ขวัญใจประชาชน นายภาณุเดช หาญนาแซง (เบอร์ 5)
ขวัญใจช่างภาพ นายศุภสิทฐ์ วราศิลป์ (เบอร์ 10)
ชุดลอยชายงามตา นายธีรพันธ์ สุริยะชัย (เบอร์ 4)

ชนะเลิศธิดาไทยรามัญ นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ (เบอร์ 15)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปริศญา คูหามุข (เบอร์ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววศินี อินทรีย์ทอง (เบอร์ 7)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ส.ต.หญิง เหมือนฝัน ณ น่าน (เบอร์ 5)
รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร (เบอร์ 16)
ขวัญใจประชาชน นางสาวพิรยา จันทพันธ์ (เบอร์ 12)
ขวัญใจช่างภาพ ส.ต.หญิง เหมือนฝัน ณ น่าน (เบอร์ 5)
ชุดรามัญงามตา นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ (เบอร์ 15)
   


20
เทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ๒๕๖๑
ชนะเลิศ นางสาว ปาณิศา สุทธิสว่าง (No.20) น้องอีน
รองอันดับ1 นางสาวญาดา เถกิงเดช (No.12)
รองอันดับ2 นางสาวบุณยาพร ราชฤทธิ์ (์No.22)
รองอันดับ3 นางสาวพัทธรียา สังข์อุ่น (์No.28)
รองอันดัย 4 นางสาวฑิฆัมพร ทุ่งทะเล (์No.36)

ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน นางสาว ปาณิศา สุทธิสว่าง (No.20)
แต่งกายงาม นางสาว ปาณิศา สุทธิสว่าง (No.20)
ขวัญใจประชาชน นางสาว อิสรียาภรณ์ ถมยางกูร (No.39)

งานประกวด เทพีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ๒๕๖๑
ณ ลานอเนกประสงค์วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เสาร์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑


ภาพโดย พี่แองจี้ FB มิสแองจี้บิวตี้ควีน
21
งานประกวด เทพีสงกรานต์ และเทพบุตรสงกรานต์ดาวดึงษ์ 2561
ณ วัดดาวดึงษ์ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
13 เมษายน 2561


เทพบุตรสงกรานต์วัดดาวดึงษ์ 2561
ชนะเลิศ นาย กฤษฎา จัทรทร์โอทาน
รองอันดับ1 นาย ขวัญชัย รอดโพธิ์ทอง
รองอันดับ2 แชมเปญ
รองอันดับ3 นาย วุฒิชัย สุขสะอาด
รองอันดับ4 นายสิริวิโรจน์


เทพีสงกรานต์วัดดาวดึงษ์ 2561
ชนะเลิศ สิบตรีหญิงเหมือนฝัน ณ น่าน
รองอันดับ1 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ใบเล็ก
รองอันดับ2 นางสาว ญาดา เถกิงเดช
รองอันดับ3 นางสาวอัญชิสา เกิดสิริกุล
รองอันดับ4 นางสาววศินี อินทรีย์ทอง


22
มิสบุพเพสันนิวาส 2561 (สาวประเภทสอง)
ณ ร้าน 66 Station ถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา กทม
30 มีนาคม 2561


ชนะเลิศ น้องทาชิ
รองอันดับ1 น้องมีน
รองอันดับ2 น้องมัดไหม
รองอันดับ3
รองอันดับ4 น้องติว
รองอันดับ5 น้องลดา
รองอันดับ6

23
งานประกวด One Man Korat 2018
ณ ตลาดเซฟวัน Korat อ.เมือง จ. นครราชสีมา
 1 เมษายน 2561

24
งานประกวด One Man One Woman  ตลาดยามเย็น 2561
ณ ตลาดยามเย็น @ มหาชัย จ.สมุทรสาคร
เสาร์ 31 มีนาคม 2561

ชนะเลิศ รอบชาย น้องไม้ก๊อป
รองอันดับ1 น้องทอย
รองอันดับ2 น้องท๊อป
รองอันดับ3 น้องต๊ะ
รองอันดับ4
รองอันดับ5 น้องเจมส์

ชนะเลิศ รอบหญิง น้องไม้ก๊อป
รองอันดับ1 น้องท๊อปฟี่
รองอันดับ2 น้องนิกกี้
รองอันดับ3 น้องเจมส์


รอง

25
งานประกวด Mr. Cool Guys By The Gate 2018

The Winner น้องโดนัท
1st runner up น้องเจมส์
2nd runner up ครูอาร์ม
3rd runner up น้องโจ
4th runner up น้องก้อง

5 Apr 2018
at The Gate Clinic, Pattaya Thailand.

Photo by Oat Nutphon
ณัฏฐ์ภณ ยิ่งเจริญกิจขจร

26
 ONE MAN ONE WOMAN 2018 (เสียงสวรรค์วันแมน)
ชนะเลิศ น้องเอริท
รองอันดับ1 น้องท๊อปฟี่
รองอันดับ2 น้องท๊อป
รองอันดับ3 น้องโบนัส
รองอันดับ4 น้องไม้ก๊อป
รองอันดับ5 เติ้ล


ตลาดนัดพราวด์ The Proud Market RCA Bangkok
อาทิตย์ 18 มีนาคม 2561

27
Miss Trans Universe Thailand 2018

Miss Trans Universe 2018  อิสรีย์ มุ่งมั่น (แนตตี้)
Miss Trans World 2018  ญาดาวดี นุชประมูล (โฟร์)
Miss Trans International 2018 ณัจฉรียา วิถีคลองคืน( ลูกแก้ว )
Miss Trans  Intercontinental  2018 วาสิตา ไชยกุล (หมีพู)
Miss Trans global 2018  ปานชีวา ศิริเมธานน (หนูดำ)
1st Runner up  ณภัทรา เมธสุทธิ์ ก๊อต
2nd Runner up  โยษิตา ชำนิไกล

งานประกวด Miss Trans Universe Thailand 2018
ศูนย์การค้า เดอะไบรท์ พระราม 2 (THE BRIGHT RAMA 2) Bangkok
13 มีนาคม 2561


ขอบคุณภาพสวย ๆ  จาก คุณโอ๊ต ณัฏฐ์ภณ ยิ่งเจริญกิจขจร28
Miss Hollywood Beauty Queen 2018 (สาวสอง)
ชนะเลิศ น้องตาล
รองอันดับ1 น้องอิสรีย์
รองอันดับ2 น้องติว
รองอันดับ3 น้องเชลล์
รองอันดับ4 น้องติ๊ดตี่
รองอันดับ5 น้องโฟร์

Miss Hollywood Beauty Queen 2018 (
โรงภาพยนตร์ Major Hollywood ปากเกร็ด ลานกิจกรรม
11 มีนาคม 2561
29
Miss 30  ยังแจ๋ว   (เดอะทรี บางบอน)  2561 สาวสอง
ณ เดอะทรี บางบอน คอมมูนิตี้มอลล์ ถนนบางบอน กทม
8 มีนาคม 2561

ชนะเลิศ น้องหนูนา
รองอันดับ1 น้องอ้น
รองอันดับ2 น้องเอส ชลดา
รองอันดับ3  น้องทอม
รองอันดับ4 น้องแก้ม30
Miss International Queen 2018 ( รอบ Talent Quest & National Costumes)
รอบการประกวดความสามารถพิเศษพร้อมโชว์ชุดประจำชาติ
2 มีนาคม 2561 ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์


ขอบคุณภาพสวยๆ  จากคุณโอ๊ต  https://www.facebook.com/oatnutphon

เวียดนาม ประเดิมคว้าชนะเลิศความสามารถพิเศษ
Miss International Queen 2018


กรุงเทพ-2 มีนาคม 2561- Miss International Queen 2018 เปิดตัวยิ่งใหญ่ประเดิมประกาศรางวัลแรก “ความสามารถพิเศษ” โดยทรานส์เจนเดอร์จากประเทศ เวียดนาม คว้ารางวัลไปครองด้วยการแสดง ร้องเพลงพร้อมการเต้นที่มากความสามารถสะกดคนดูสะกดคนดูทั้งฮอลล์  ในงาน Miss International Queen 2018 Talent Quest & National Costumes Presentation Presented by Krungthai-AXA Life ณ โรงละคร โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ECOT)

นอกจากการแสดงจากผู้เข้าประกวดทั้ง 10  ประเทศที่คัดเลือกมารอบตัดสินจะสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชม การเปิดตัวด้วยชุดประจำชาติที่ทุกสาวงามตั้งในสร้างสรรค์เนรมิตรชุดประจำชาติบ่งบอกอัตลักษณ์ประจำประเทศอลังการเต็มเวทีไม่มีใครแพ้ใครเรียกเสียงปรบมือได้ไม่น้อย 
   
Miss International Queen เวทีแสดงจุดยืนเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในระดับสากลทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแค่ความงามแต่เป็นพื้นที่ที่ทรานส์เจนเดอร์จะสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงสร้างการยอมรับ ในความสามารถและคุณค่าในความเป็นมนุษย์ สร้างทัศนคติของคนในสังคมทั่วโลกทำให้เรื่อง World Equality เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และปีนีหลายประเทศต่างร่วมแสดงจุดยืนเดียวกัน ตัวแทน 28 คนจากทั่วโลกเตรียมพร้อมสู่เวทีแห่งการสร้าง World Equality 

จับตามองโค้งสุดท้าย ที่สาวงามจะร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวด เที่ยวชมกรุงเทพมหานคร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั่งรถตุ๊กๆสัญลักษณ์เมืองไทย ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา และกิจกรรมมากมายที่จะสร้างมิตรภาพและโปรโมตประเทศไทยให้ชาวโลกได้เห็นความสวยงาม และจับตามองว่า ใครจะทำคะแนน ฉายแสงออร่าโดดเด่นก่อนคืนวันตัดสิน
สำหรับการประกวดรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา สามารถชมการถ่ายทอดการประกวด “Miss International Queen 2018” ผ่านทางช่อง GMM25, LIVE Streaming ทาง www.gmm25.com, Application GMM25 และ Live Facebook  ใน GMM25 Facebook Fanpage หรือwww.facebook.com/MissInternationalQueen และ www.MissInternationalQueen.com ตั่งแต่เวลา 22.00


หน้า: 1 [2] 3 4 ... 49
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines