ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Webmaster

หน้า: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 55
721
ภาพงาน คัดเลือกสาวงามผู้เข้าสมัคร Miss Tiffany's Universe 2014 รอบคัดเลืิอก 30 คนสุดท้าย
ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม . 26 มีนาคม 2557[[/url]


]


 ::) ::) ::)

Clip กดดูรอบคัดตัว 30 คนสุดท้าย
  https://www.youtube.com/watch?v=m07gC0ZwI-Q&list=UUBSZWtq0APBayC_bOSiGuBA
 ::) ::) ::)
[


]
[


[

]

[
][
[


[
 ::) ::) ::) ::)
.ภายในงาน
]
[ ::) ::) ::) ::) ::)
#Invalid YouTube Link#
ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย เรียงตามหมายเลข

หมายเลข 1 วชิราพร พนิตพิมพ์ (แบม)

หมายเลข 2 อารยา เจนสมบูรณ์ ( จูน )


หมายเลข 3 นันธริภา รุ่งโรจน์ ( ฟ้ารุ่ง )   
]

หมายเลข 4 จิดาภา น้อยขวัญ (เจนนี่)   


หมายเลข 5 ณัฎฐ์ชวัล เกียรมณี ( ลูกแก้ว ) 


หมายเลข 6 แพรวา มหาสกุล (แพร) 


หมายเลข 7 ปนัสยา สามคุ้มพิมพ์ ( ออย )   


หมายเลข 8 คุณปราชญ์ภัทร์ ศรีโพนทอง ( คูนี่ย์) 
]

หมายเลข 9 วฤณภัส บุญฤทธิ์ (ลูกหมู)   


หมายเลข 10 มิลลนานิน แสนเทพ ( ไฟเตอร์ )     

หมายเลข  11 นิชาภา เมธาวรางค์กุล ( ฮาย )   


หมายเลข  12 ธนิศร อันชื่น ( น้ำปั่น )   


หมายเลข  13 ศิรประภา บุญสงค์ ( บลู )


หมายเลข 14 ขวัญดาว เกียรติกำจร ( บอมเบย์ )   


หมายเลข  15 ริณทร์รภัฎ บุญทวีเลิศ ( ทีซี ) 
[


หมายเลข 16 กณิศนันท์ เทวาพร ( บิวตี้ )   

หมายเลข 17 ตรีทิพย์นิภา ทิพย์ปภาดา ( อาร์ม ) 


หมายเลข  18 อภิษฎา เจริญสุข ( เจน )


หมายเลข 19 ปาณิสรา ศรีชมภูนุช ( เกรซ )หมายเลข20 กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง ( กานพลู  )


หมายเลข 21 ณิศศา เกตุระหงษ์ ( เนย ) 


หมายเลข 22 อ่อนน้อม อ่อนจันทร์ ( หนำเลี้ยบ )   


หมายเลข  23 ทัศนันท์ กังแฮ ( อาร์ม )   


หมายเลข 24 ปาลิดา สุวรรณโชติ ( ดาต้าร์ )   


หมายเลข  25 รชยา นพการุณ ( มิก )   


หมายเลข  26 ชนิศา ปัญญาทรัพย์ ( อิงค์ ) 


หมายเลข  27 สมิตานันท์ สุวรรณภิรมย์ ( ใบข้าว ) 


หมายเลข  28 โญศิตา ศิริวัฒนานุกูล   
]

หมายเลข  29 จิริชท ศิริมงคลเว่น ( โจ้ )


หมายเลข  30 ปุณณดา อธิพัฒน์ เดชาธร (แพร) ::) ::) ::) ::) ::) ::)

ภาพอื่นๆๆ เก็บตกต่างๆ

[[


][


[]


722
การประกวดเทพีผ้าป่าวัดท่ามะกล้วย 2557
 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่ามะกล้วย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 คืนวันที่ 22มีค 57

ชนะเลิศน้อง โบว์
รองอันดับ1 น้อง มัดไหม
รองอันดับ2 น้อง สไปรท์
รองอันดับ3 น้อง น้ำฟ้า
รองอันดับ 4 น้อง พอตตี้


เครดิตภาพ  flukeque make up artist


[


725
ภาพงานประกวด นางฟ้าจำแลงตะพานหิน 2557
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  17 มีนาคม 2557


ชนะเลิศ  น้องมัดไหม
รองอันดับ1 น้องสไปร์
รองอันดับ2
รองอันดับ3 น้องจีจี้
รองอันดับ4 น้องอาร์ม


ขอบคุณภาพ จากพี่ เค ชนแดน เพชรบูรณ์  ด้วยคะ ::) ::) ::)


 ::) ::)


 ::) ::) ::) ::) ::)


 ::) ::) ::)

[
 ::) ::) ::)ผู้เข้าประกวด
[


[
]

[


727


 ::) ::) ::) ::)

เทพธิดามนต์รักลูกทุ่ง (ประเภทสอง)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
รางวัลชนะเลิศ “ “เทพธิดามนต์รักลูกทุ่ง ประจำปี 2557 ได้รับเงินรางวัล 10,000
บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม
ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
พยายามสวย 1,000 บาท


ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านยาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเทพธิดามนต์รักลูกทุ่ง
เนื่องใน งานเปิดตำนานกระยาสารทของดีบ้านยาง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2557

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านยาง ได้กำหนดจัดงานเปิดตำนานกระยาสารทของดีบ้านยาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2557
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้มีการประกวดเทพธิดามนต์รักลูกทุ่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้วางหลักเกณฑ์การประกวด เทพธิดามนต์รักลูกทุ่ง (สาวประเภทสอง) ไว้ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นสุภาพบุรุษ (สาวประเภทสอง) มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดภูมิลำเนา
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เสพหรือข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง
และร่วมธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเสมอมา
1.4 มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจางดงาม มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
และท้องถิ่น ตลอดจนมีความสามารถ รอบรู้ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

2. หลักฐานในการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3 รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
2.4 แบบฟอร์มใบสมัครของกองประกวด จำนวน 1 ชุด
(หลักฐานการสมัครไม่ครบ ไม่รับสมัคร)

3. การรับสมัครการประกวด
3.1 เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไม่จำกัดจำนวน
3.2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – วันประกวด ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. เฉพาะในวันราชการ (รับสมัครหน้างานประกวด)
3.3 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
3.4 การตัดสินของคณะกรรมการที่เทศบาลตำบลบ้านยางแต่งตั้ง หรือมอบหมายถือ
เป็นที่สิ้นสุด ผู้ใดจะประท้วง หรือคัดค้านการตัดสินมิได้
ทั้งนี้ โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง โทรศัพท์ 036 – 725110 หรือทาง www.banyangcity.go.th

4. การแต่งกาย และอื่น ๆ
4.1 ผู้เข้าประกวดต้องเดินโชว์ตัวด้วยชุดไทยสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง (ตามแบบที่กองประกวด
กำหนด) เพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แต่งหน้าทำผมได้ตามความเหมาะสม
4.2 ในวันประกวดวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผู้เข้าประกวดต้อง มารายงานตัว
ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เท่านั้น ณ เวทีการประกวด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบล บ้านยาง
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีสิทธิขึ้นประกวด)
4.3 การประกวด เริ่มรอบแรกเวลา 19.30 น. กรุณาตรงต่อเวลา
4.4 การรับหรือไม่รับสมัครผู้ใดให้เป็นสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านยาง
(กำหนดเวลาการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังนี้
- ความสวยงาม ความถูกต้องของการแต่งกาย ตามที่กำหนด 40 คะแนน
- ความสวยงาม ความน่ารัก ใบหน้า ผิวพรรณ 20 คะแนน
- ท่วงที กิริยา มารยาท 20 คะแนน
- ความกล้าแสดงออก การตอบคำถาม ไหวพริบปฏิภาณ 20 คะแนน
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิขาดในการกำหนดวิธีกา
รตัดสิน


728
ขอเชิญร่วมประกวด เทพีจำแลงวัดลำเหย 2557
 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  15 เม.ย. 57
730
งานแถลงข่าวการประกวด Miss Tiffany's Universe 2014
18 มีนาคม 57 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 ::) ::) ::) ::)
[
[
l]

[


นางงามรุ่นพี่

]


 ::) ::)รับสมัคร
Miss Tiffany's Universe 2013

]


 ::) ::) ::) ::)

[


ผู้สมัครเข้าประกวด Miss Tiffany's Universe 2014 บางส่วน

[

]


 ::) ::)

]


[


[
][
[
[

[

731
นางฟ้าจำแลง Miss วัดกลางบางปะกง 2014
ค่ำคืน 16 มีนาคม 2557 ณ วัดกลางบางปะกง อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ชนะเลิศ น้องเนิร์ส
รองอันดับ1 น้องชะเอม
รองอันดับ2 น้องแซน
รองอันดับ3 น้องฟ้า
รองอันดับ4 น้องดา


.. ::) ::)ชนะเลิศ
.รอง1

[
รอง2

รอง3

รอง4


 ::) ::) ::) ::) ::) ::)

 ::) ::)รอง1


รอง2รอง3


รอง4


 ::) ::) ::)
อื่นๆๆ


[


]
]


[การแสดงความสามารถพิเศษ ผู้เข้ารอบ 10 ท่านสุดท้าย
[]


[
]
]


ภาพอื่นๆ รอสักครูีี

รางวัลขวัญใจประชาชน

ผู้เข้าประกวด 18 ท่าน

][ ::) ::)732
การประกวด Miss ประเกือม 2014 (สาวประเภท 2) อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ค่ำคืน 21 กุมภาพันธ์ 2557


ขอบคุณภาพสวยๆๆทุกภาพคะ

ชนะเลิศ    น้องอิง
รองอันดับ1 น้องฟ้า
รองอันดับ2 น้องเบน


รอติดตามภาพสวยอีก ตอนบ่ายคะชนะเลิศ


รองอันดับ1
 ::) ::) ::)

 ::) ::)รองอันดับ2


::) ::) ::)รางวัลพิเศษ
]

]

734

ข้อปฏิบัติต่างๆ และตัวอย่างใบสมัคร ของนางสงกรานต์พระประแดง 2557 ::) ::) ::) ::)


ข้อปฏิบัติต่างๆ และตัวอย่างใบสมัคร ของหนุ่มลอยชาย 2557 ::) ::) ::) ::)

]

หน้า: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 55
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines