ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงาน

ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Webmaster

หน้า: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 125
1609
เทพีสูงวัย วัดอาษาสงครามพระอารามหลวง ๒๕๕๗
ค่ำคืน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นการประกวดผู้หญิง อายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป
 
 ::) ::)

 

1610
Miss Sexy Night 2014
 18 ตุลาคม 2557  เทศบาลตำบล โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี
เฉพาะ ที่มีภูมิลำเนา จ.สิงห์บุรี

 น้องโบว์.ธัชนก กังนิกร อายุ 20 ปีนิสิต  ม.ศ.ว.ปี3
คว้าตำเหน่งมีสเซ็กซีไนท์และขวัญใจคนสิงห์
ในงานประกวดงานแข่งเรือโพสังโฆร้าน3เหรียนร่วมกับเทศบาลอินทร์บุรีส่งเข้าประกวด
1611
Shadow play of Siam" ชนะเลิศออกแบบชุดประจำชาติ 2014 ผลงาน โดยนายอมรวิภูร์ อินจาด
แนวคิดในการออกแบบชุด “Shadow play of Siam” เป็นหนังใหญ่” ซึ่งเป็นมหรสพไทยที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2001 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ลักษณะของหนังใหญ่ คือภาพลายฉลุเป็นภาพโปร่งบนผืนหนัง หากมีภาพตัวแสดงเดียว เรียกว่า “หนังเดี่ยว” หากมีภาพแสดงการต่อสู้กันเรียกว่า “หนังจับ” วิธีการฉลุมี 2 แบบคือ ฉลุเอาหนังออกเหลือ เส้นวงหน้า ตา คิ้ว ปาก หรือเส้นขอบแขนและคอ เรียกว่า “หน้าแขวะ” อีกแบบคือการฉลุเอา เส้นตา คิ้ว วงหน้า ขอบแขนออกเรียกว่า “หน้าเต็ม” ชุดที่ออกแบบมาแสดงถึงชุดไทยประยุกต์ที่ทำให้ดูทันสมัย และใช้สีดำ เป็นสีของเงา หนังใหญ่ยามเมื่อต้องแสง เงาสีดำที่ทอดผ่านฉากสีขาว ทำให้ตัวหนังมีชีวิตชีวา มีบทบาท ต่างๆ ตามตัวหนัง ลายฉลุของเสื้อผ้า เครื่องประดับลายไทย สร้างความงดงามแปลกตาจากที่ส่วนใหญ่ คนไทยจะคุ้นชินกับลายไทยสีทอง การประยุกต์เป็นสีดำก็เพื่อสื่อถึงเงาของละครหนังใหญ่นั่นเอง เป็นชุดไทยที่มีความแปลกตา แต่แฝงไว้ด้วยความเป็นไทย ทำให้แม้แต่คนไทยต้อง หันมามองศิลปวัฒนธรรมไทยที่กำลังสูญหาย เพราะ “หนังใหญ่ เป็นมหรสพไทยที่ไม่มีสี แต่เราจะ เห็นสีได้ผ่านจินตนาการ”


 ::) ::)ขอบคุณภาพจากกองประกวดด้วยคะ


 


 

1612
สนใจโหลดใบสมัคร
http://www.mimosa-pattaya.com/files/Miss_Mimosa_Queen_Thailand_2014.pdf 

ใบสมัครประกวด
MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 22.00 – 00.00  น.
ณ ลานน้ำพุดนตรี บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่............เดือน.....................................พ.ศ..................
ชื่อ – นามสกุล(ตามบัตรประชาชน)...อายุ.....................ปี
NAME – SURNAME (As Show in Passport)...
ชื่อ-นามสกุล (สำหรับใช้ในการประกวด)... ชื่อเล่น................................
Stage Name in English…………………………………………………………………………………………….NickName…...……………
วัน/เดือน/ปีเกิด..................../................../.....................     .สัดส่วน อก........................................นิ้ว     เอว........................................นิ้ว 
สะโพก........................................นิ้ว          ส่วนสูง.......................................เซนติเมตร       น้ำหนัก.............................................กิโลกรัม 
การศึกษาสูงสุด.......................................................................  สถาบันการศึกษา...................................................................................
อาชีพ... 
ผู้ส่งเข้าประกวด...
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่............................  หมู่ที่................. ซอย................................................. ถนน..........................................................
ตำบล/แขวง.......................................... อำเภอ/เขต..................................................     จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย์......................................เบอร์โทรศัพท์...
E-mail Address: ...
Facebook: ……………………………….………..…………….…  ID line: …………………………………………………………………...
ประวัติและประกาศนียบัตรที่เคยได้รับจากการปฏิบัติความดี
1…………………………………………….     2……………………………………….…....       3………………………………….…………

 ::) ::) ::) ::)

ความสามารถพิเศษ
1.................................................................. 2................................................................ 3...................................................................
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เคยเข้าร่วม
1.................................................................. 2................................................................ 3...................................................................
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   สาวประเภท 2 สัญชาติไทย อายุ 19 - 29 ปี
2.   ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.   สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี / หากฟัง พูด อ่าน เขียน ภาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.   มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก
5.   ไม่มีข้อผูกพัน หรือสังกัดกับหน่วยงาน หรือบริษัทฯ ใดๆ
6.   ไม่เคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีระดับประเทศมาก่อน
7.   หากผู้เข้าประกวดท่านใดเคยร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำมาประกอบการสมัคร เพื่อพิจารณา
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.   สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4.   รูปถ่ายขนาด 1”x1” จำนวน 1 ใบ
5.   รูปถ่ายโปสการ์ดเต็มตัว จำนวน 1 รูป
6.   ค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
7.   วุฒิบัตรที่เคยได้รับ

                        ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมการประกวด  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ดังต่อไปนี้

1.   ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลงและยินดีชำระค่าสมัครในการเข้าร่วมการประกวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยทางบริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินให้กับผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.   ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กองประกวดจัด โดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การประกวดดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.   ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎและระเบียบของกองประกวดทุกประการ หากฝ่าฝืนข้าพเจ้ายินดีให้กองประกวดปลดออกจากกองประกวดโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
4.   หากการปฏิบัติหรือการกระทำใดๆที่เป็นผลให้กองประกวดเสื่อมเสีย หรือเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายและยินยอมถูกปลดออกจากกองประกวด โดยไม่เรียกร้องร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
5.   ข้าพเจ้าจะยอมรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับตำแหน่งหรือไม่ก็ตาม

เงื่อนไขการประกวดหากได้รับตำแหน่ง MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014
1.   ผู้สมัครยืนยันว่า มีความเป็นอิสระ สามารถปรากฏตัวต่อที่สาธารณชนได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.   ผู้สมัครต้องสัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทมิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง
3.   หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ บริษัท
มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง
4.   ผู้สมัครต้องสัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ผู้สมัครจะต้องไม่เข้าร่วมการประกวดสาวประเภท 2 ที่ไหน นอกจากได้รับหนังสือยินยอมจาก บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด เท่านั้น
5.   ผู้สมัครต้องสัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ผู้สมัครจะต้องร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมการออกบูทในงานต่างๆ ที่บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัดเข้าร่วมทุกครั้ง  โดยไม่ปฏิเสธ เว้นหากแต่มีเหตุอันควร
6.   ผู้สมัครต้องสัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ผู้สมัครจะต้องมาร่วมงานประกวดในปีถัดไป และจะมาทำหน้าที่มอบตำแหน่งให้กับผู้สมัครที่ได้รับตำแหน่งในปีถัดไป
7.   ผู้สมัครต้องสัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ผู้สมัครจะต้องร่วมกิจกรรมเป็นทูตสันถวไมตรี ในนามตัวแทน บริษัทมิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทำกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลทุกองค์กร
8.   หากผู้สมัครได้รับตำแหน่ง  MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2014 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ทาง บริษัทมิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดไว้ ผู้สมัครยินยอมที่จะสละตำแหน่งคืนให้กับทางบริษัทฯ ทันที โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

              ใบสมัครฉบับนี้ถือว่าเป็นข้อสัญญาระหว่างผู้สมัครกับบริษัท มิโมซ่า มเนจเม้นท์ จำกัด และถือว่าผู้สมัครได้ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง หากผู้สมัครได้รับตำแหน่งใดๆก็ตามจากการประกวดครั้งนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางบริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด สามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามสมควร หรือสามารถนำเอกสารฉบับนี้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกร้องสิทธ์ดังกล่าว


ผู้สมัครได้อ่านข้อความข้างต้นใบใบสมัครเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

       ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัครเข้าประกวด.
(                                                                                   )
ลงชื่อ..........................................................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(                                                                                   )
                                                   ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(                                                                                    )
        ลงชื่อ...........................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(                                                                                    )
                                                                               บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด
**หมายเหตุ รายละเอียดการชำระเงินค่าสมัคร
                           ธนาคาร  กรุงเทพ             สาขา  บุญถาวร          ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์
                           ชื่อบัญชี     บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด          เลขที่บัญชี      983-003-8585
                           ***หมายเหตุ สถานที่ช่องทางการรับสมัคร
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 กันยายน – 30 ตุลาคม พ.ศ.2557
   บริษัทมิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด 28/19-20 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
   เบอร์โทรศัพท์  038-237318 ต่อ 101  Fax: 038-237317  มือถือ.081-6363916  หรือ  095-5485597
   Websites: www.mimosa-pattaya.com
   E-mail: pr_mimosa@hotmail.com

                               ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครผ่านทาง fax / websites / e-mail กรุณาแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครมาให้ 
                            เรียบร้อยด้วย  ติดต่อสอบถาม โทร.038-237318 ต่อ 101


1618

85 สาวงามทั่วโลก โชว์โฉมรอบอุ่นเครื่อง

เตรียมชิงมงกุฎ “Miss Grand International 2014”

สานคอนเซ็ปต์ Stop The War ยุติสงครามความรุนแรงทุกรูปแบบ

ลุ้นรอบ Final 7 ตุลาคม นี้ ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุ่มงบจัดการประกวดนางงามโลก Miss Grand International 2014 ขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังปีแรกประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยมี น.ส.เจนนาลี ชาร์ปาโร คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล “คนแรกของโลก” ไปครอง  พร้อมเดินหน้าแคมเปญ Stop The War ยุติสงคราม และความรุนแรงทุกรูปแบบ  เวทีนี้ถือลิขสิทธิ์โดยคนไทย นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้ง Miss Grand International รับหน้าที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. จัดประกวดรอบ Prelimnary หรือรอบสื่อมวลชน  ก่อนพบกันในรอบ Final  วันอังคารที่  7 ตุลาคม 2557 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก พร้อมต้อนรับ… Miss Grand International 2014

                เวทีถูกออกแบบในธีมย้อนยุค หรือ เรทโทร โดยมี แมทธิว ดีน รับหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนำเข้าสู่การประกวดในรอบ Preliminary 85 สาวงามโชว์โฉมในชุดราตรี และ ชุดว่ายน้ำสีสันสดใส สั่งตัดเป็นพิเศษสำหรับการประกวดครั้งนี้ โดยแบรนด์ บีเอสซี  เดินออกมาแนะนำตัวต่อหน้าคณะกรรมการ นำโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เจนนาลี ชาร์ปาโร มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2013, แชนเทล มาร์ทีเนส รองอันดับ1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2013, อลี ฟอล์ป รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2013 ฯลฯ  ท่ามกลาง สื่อมวลชนและกองเชียร์ของแต่ละประเทศที่เดินทางมาให้กำลังใจสาวงามแน่นขนัดทีเดียว

ในการนี้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดอย่างเป็นทางการ รอบ Final ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก  โดยมี แมทธิว ดีน และ ซอนย่า คูลลิ่ง รับหน้าที่พิธีกร พร้อมโชว์พิเศษจาก อลี ฟอล์ป รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2013 นอกจากนี้จะเป็นการอำลาตำแหน่งอันทรงเกียรติของ เจนนาลี ชาร์ปาโร มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 “มิสแกรนด์คนแรกของโลก” สาวงามจากประเทศใดจะคว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014” ห้ามพลาด 7 ตุลาคม นี้

สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand International 2014 จะได้ครองมงกุฎเพชร และเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,000 USD และสิทธิในการครอบครองที่พักคอนโดมีเนียม ตลอดการปฏิบัติภารกิจ 1 ปี

            นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อาทิ รางวัล BEST NATIONAL COSTUME (ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม), รางวัล BEST IN SWIMMING SUIT(ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม), รางวัล BEST IN EVENING GOWN (ชุดราตรียอดเยี่ยม) และ รางวัล MISS POPULAR VOTE ในการนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนสาวงามจากทั่วโลก ในการประกวด Miss Grand International 2014  ในค่ำคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ อินดอร์ สเตดี้ยม หัวหมาก ตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านทางช่องทางต่างๆโดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ www.missgrandinternational.com หรือติดตามรายละเอียดได้facebook.com/missgrandinternational
                                               
สอบถามรายละเอียด หรือ คอนเฟิร์มเข้าร่วมงานที่ประชาสัมพันธ์ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ฝ่ายสื่อมวลชนไทย / เนตรดาว จตุพงษา (เต้ย) :  090 954 5045 e-mail : toeypr6556@gmail.com         

ประไพจิตร เกิดดำ (อุ๊) : 081 639 8159 / e-mail : auaik27th@gmail.com

For international media relation / Miss Sojirat Tanampai (Mae) : +6685 182 5444 / e-mail : maemaeii1989@gmail.com  

หน้า: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 125
webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines