ขาย cd dvd การประกวดนางงาม
ขายส่งบะหมีราคาโรงงานขาย cd dvd การประกวดนางงามการประกวด

เริ่มรับสมัครกันแล้ว MR.PATTAYA HEALTHY GUY 2016

อ่าน 1995 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

การประกวด  MR.PATTAYA HEALTHY GUY 2016
หลักฐานประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย / สำเนาทะเบียนบ้าน / หลักฐานการศึกษา
• ภาพถ่ายสีเต็มตัวขนาด 3x5 นิ้ว จำนวน2 ใบ / ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาปกปิดใบหน้า
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
*เพศ ชาย สูงไม่ต่ำกว่า 175 ซ.ม. / มีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน30 ปี ในวันสมัคร
* ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ไม่เคยมีบุตรมาก่อนจนถึงและในระหว่างที่ประกวด
* ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆในการประกวด MR.PATTAYA HEALTHY GUY 2016
*ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด MR.PATTAYA HEALTHY GUY 2016
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆหากได้รับตำแหน่ง
หมายเหตุ..บริษัท สตาร์ไฟลท์เตอร์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหลักฐานใดๆเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
กำหนดการและการเตรียมตัวผู้เข้าประกวด
การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2016
การประกวดรอบแรก วันที่ 27 สิงหาคม 2016 สถานที่ เซนทรัลเฟสติวัล เมืองพัทยา
การประกวดรอบตัดสิน วันที่ 10 กันยายน 2016 สถานที่เซนทรัลเฟสติวัล เมืองพัทยา
เครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวด
รอบคัดเลือก 30 คน
กางเกงยีนส์ / เสื้อกล้ามขาวล้วนไม่สกรีน / แต่งหน้าทำผมมาเอง
รอบตัดสิน
กางเกงยีนส์ / เสื้อกองประกวดจัดให้
BEACH WEAR กองประกวดจัดให้
สูท ( สำหรับ 10 คนสุดท้าย ทางกองประกวดจัดให้ )
สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ WWW.Facebook.com/ Ptyhealthyguys16
ส่งใบสมัครกลับมาที่ ptyhealthguy16@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-737-7191
ขาย cd dvd การประกวดนางงาม

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines